Kwaliteit en Klachtenregeling

Foto site Jiska - overzichtsfoto praktijkKwaliteit

Effectmeting van de behandeling
Perspectief hecht veel waarde aan kwaliteit. Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen, wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn (Routine Outcome Measurement, ofwel ROM). Tijdens het eerste (intake)gesprek (beginmeting) en tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting) beantwoordt de cliënt een korte vragenlijst. De behandelaar krijgt zo een beter inzicht in de ernst en aard van de klachten en kan samen met de cliënt het effect van de behandeling bespreken.

Beleving van de cliënt
Naast het effect van de behandeling wordt veel waarde gehecht aan hoe de cliënt de behandeling bij Perspectief heeft ervaren. De cliënt zal worden gevraagd naar zijn of haar mening over onder andere de bereikbaarheid, de ontvangst en de bejegening tijdens de behandeling.

Kwaliteit van de behandelaar
De psycholoog die aan Perspectief verbonden is, is universitair geschoold en heeft meerdere postdoctorale opleidingen genoten tot Gezondheidspsycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en Klinisch Psycholoog. Tevens is zij getraind in de EMDR-methodiek.

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben, neemt u dan eerst contact op met uw behandelaar. Zij zal haar best doen om uw klacht te verhelpen. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw mening onvoldoende resultaat heeft, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij het NIP (beroepsvereniging). U kunt op de website van het NIP ook de volledige beroepscode vinden.